Основне информације

Emporion Company d.o.o.
Београд
ПИБ: 105420297
Матични број: 20381078

Понедељак - Петак 09:00 - 17:00 Ваљевског одреда 82 11211 Београд 011 332 56 31 office@emporion.rs

Пословни објекти – реконструкција и адаптација
Монтажни објекти – изградња и уређење
Ентеријер – израда и уређење

Инсталатерски радови

Инсталатерски
радови

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Електро
инсталације
– Монтажа инсталација слабе струје
– Монтажа инсталација јаке струје
– Контрола приступа и видео-надзор
– Противпожарне инсталације

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Водовод и
канализација
Све врсте водоводних и канализационих инсталација

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Машинске
инсталације
– Инсталације грејања
– Инсталације хлађења
– Инсталације вентилације
НАШЕ УСЛУГЕ

Монтажне конструкције

Монтажни објекти, хале и надстрешнице
Фасадни и кровни панели
Ограде објеката
Кровне конструкције