Основне информације

Emporion Company d.o.o.
Београд
ПИБ: 105420297
Матични број: 20381078

Понедељак - Петак 09:00 - 17:00 Ваљевског одреда 82 11211 Београд 011 332 56 31 office@emporion.rs

Пословни објекти – реконструкција и адаптација
Монтажни објекти – изградња и уређење
Ентеријер – израда и уређење

Израда и монтажа челичних конструкција

Израда и монтажа
челичних конструкција

МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ, ХАЛЕ И НАДСТРЕШНИЦЕ
ФАСАДНИ И КРОВНИ ПАНЕЛИ
ОГРАДЕ ОБЈЕКАТА
КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Израда и монтажа
објеката
– Израда и монтажа хала
– Израда и монтажа надстрешница
– Израда и монтажа објката од челичних профила

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Панели
– Уградња фасадних панела
– Постављање кровних панела

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Ограде
објеката
– Изградња и поставка свих врста ограда објеката

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Кровне
конструкције
Израда и поставка свих врста кровних конструкција
НАШЕ УСЛУГЕ

Спољно уређење објеката

Припремни радови
Бетонирање и асфалтирање
Кровне конструкције
Фасаде