Основне информације

Emporion Company d.o.o.
Београд
ПИБ: 105420297
Матични број: 20381078

Понедељак - Петак 09:00 - 17:00 Ваљевског одреда 82 11211 Београд 011 332 56 31 office@emporion.rs

Пословни објекти – реконструкција и адаптација
Монтажни објекти – изградња и уређење
Ентеријер – израда и уређење

Спољно уређење објекта

Спољно
уређење објеката

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
БЕТОНИРАЊЕ И АСФАЛТИРАЊЕ
КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ФАСАДЕ

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Припремни
радови
– Рушење и демонтажа објеката
– Одвоз шута
– Уређење и санација терена

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Бетонирање и
асфалтирање
– Санација и нивелација терена
– Дренажа и одводи
– Израда подлога за бетон и асфалт
– Бетонирање
– Асфалтирање
– Ограде објеката
– Комплетно партерно уређење

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Кровне
конструкције
– Израда кровних конструкција
– Покривање објеката
– Изолација кровних површина
– Лимарски радови

УСЛУГЕ ДЕТАЉНО

Фасаде
– Комплетна израда и
реновирање фасада
– Фасадне облоге
– Термо и хидро изолација зидова
НАШЕ УСЛУГЕ

Радови у ентеријеру

Израда и уређење свих врста подова
Молерско гипсарски радови
Браварски и столарски радови